Kategorier
Torsdagstalare

TORDAGSTALARE INSTÄLLD

Hej! Observera att dagens föreläsning med Marie Linder är inställd, men kommer ombokas till ett senare tillfälle.

Kategorier
Torsdagstalare

Ilan Sadé talar på Föreningen Heimdal

Torsdagen den 11 april 19:30 talar Ilan Sadé på Föreningen Heimdal.
Ilan Sadé är affärsjurist, författare och partiledare för Medborgerling samling.
Han kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”The Empire Strikes Back – Tankar om deltagande demokrati, medborgarskap, nationers betydelse och problemet med dagens EU.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Geopolitikens begynnelse: En svensk pionjär

Torsdagen den 28 mars 19:30 talar Axel Östling på Föreningen Heimdal.
Axel har en kandidatexamen i filosofi från London, där han även studerat lite teologi och klassisk grekiska. Våren 2016 tilldelades han Uppsalas äldsta stipendium för studier i statskunskap, och anförandet baserar han på en essä han skrev samma år, om Johan Rudolf Kjellén: ”Statsläran, menade han, måste bort från av juridiken ärvda abstraktioner mot att betrakta dess objekt – staten – mer verklighetstroget; mer jordnära.” (ur ”Geopolitik – 13 försök”).
Under föredraget ämnar Axel redogöra för (1) vad Kjellén menade med begreppet ”geopolitik,” (2) hur han kunnat bidra till uppkomsten av det sentida forskningsfältet ”mellanstatlig politisk teori,” och slutligen (3) varför Kjellén kan sägas höra hemma bland ”realisterna” i den politisk-filosofiska idétraditionen.
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Sörjd av ingen, saknad av få – tio år utan arvsskatt

Torsdagen den 21 mars 19:30 talar Amanda Wollstad på Föreningen Heimdal.
Amanda Wollstad är Chefsredaktör för Svensk Tidskrift, frilansskribent och före detta ledarskribent på Kvällsposten. Hon är även utbildad statsvetare, och har studerat säkerhetspolitik och militärhistoria på Försvarshögskolan. Härutöver är Amanda Wollstad konsult på Scantech Strategy Advisors.
Amanda Wollstad kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken “Sörjd av ingen, saknad av få – tio år utan arvsskatt.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!

Kategorier
Torsdagstalare

Regeringsbildningen 2018-2019, sedd från första parkett

Torsdagen den 14 mars 19:30 talar Markus Lagerqvist på Föreningen Heimdal.
Markus Lagerqvist är politiskt sakkunnig i kulturfrågor vid Moderaternas riksdagskansli. Sedan januari är han dessutom vikarierande kommunalråd i Uppsala.
Markus Lagerqvist kommer hålla ett spännande föredrag under rubriken ”Regeringsbildningen 2018-2019, sedd från första parkett.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Den palmarianska kyrkan och andra katolska utbrytarsekter

Torsdagen den 7 mars 19:30 talar Magnus Lundberg på Föreningen Heimdal.
Magnus Lundberg är kyrkohistoriker och professor i kyrko- och missionsstudier vid teologiska institutionen i Uppsala. År 2002 avlade han teologie doktorsexamen, missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds Universitet.
Hans forskning behandlar främst den katolska kyrkan i det koloniala Latinamerika, men bedriver nu även forskning om katolsk traditionalism i nutiden, diverse olika utbrytarsekter inom den katolska kyrkan och västsvenska väckelser alldeles i början av 1800-talet.
Magnus Lundberg kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Den palmarianska kyrkan och andra katolska utbrytarsekter.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Beowulfkvädet: Den nordiska bakgrunden

Torsdagen den 28 februari 19:30 talar Bo Gräslund på Föreningen Heimdal.
Bo Gräslund är svensk professor emeritus i arkeologi vid Uppsala Universitet. Han var redaktör för tidskriften Tor från 1972-1983 och Styrelseordförande för stiftelsen Societas Archaeologica Upsaliensis mellan år 1998-2005.
Idag är han bland annat Ledamot av Kgl Vitterhets Historie o Antikvitets Akademien, Kgl Gustav Adolfs Akademien och Kgl Vetenskapssamhället i Uppsala.
Bo Gräslund kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Beowulfkvädet: Den nordiska bakgrunden.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Midgård brinner – Ragnarök i religionshistorisk belysning

Torsdagen den 21 februari kl 19:30 talar Anders Hultgård på Föreningen Heimdal.
Anders Hultgård är religionshistoriker, författare och professor. Efter en gedigen bakgrund i det akademiska, bland annat en teologisk kandidat 1965 och teologie doktor 1971, så prästvigdes han 1973. Idag är han ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademin och Nathan Söderblom-sällskapet.
Anders Hultgård kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Midgård brinner – Ragnarök i religionshistorisk belysning .”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Fredrik Segerfeldt talar på Föreningen Heimdal

Torsdagen den 14 februari talar Fredrik Segerfeldt på Föreningen Heimdal.
Fredrik Segerfeldt är författare,skribent och liberal debattör. Han har studerat språk och statsvetenskap på Lunds Universitet respektive Växjö Universitet. Mellan åren 2006-2007 han arbetade som ”idéproducent” på den liberala tankesmedjan Timbro.
Fredrik Segerfeldt kommer hålla ett spännande föredrag under rubriken ”Den svarte mannens börda: Nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Kategorier
Torsdagstalare

Thomas Gür talar på Föreningen Heimdal

Torsdagen den 7 februari talar Thomas Gür på Föreningen Heimdal.
Thomas Gür är företagare, författare och samhällsdebattör. Han har en akademisk examen i diverse onyttiga ämnen och arbetar i huvudsak som rådgivare till företag och organisationer. Vid sidan av sitt författarskap är han ständigt aktuell i debatten om välfärd, migrationspolitik och ekonomisk utveckling. Härutöver är Thomas Gür medlem i redaktionsrådet på Magasinet Axess, pro bono styrelseordförande i insamlingsstiftelsen Kvartal som ger ut Tidskiften Kvartal, samt kolumnist på Svenska Dagbladet. Han var också pro-bono styrelseledamot i Centrum för rättvisa mellan 2009 och 2018.
Thomas Gür kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Varför svensk borgerlighet varit så usel på migrationspolitik.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/