Klimat som psykologi

Klimatdebatten lider av att vara ett utlopp för psykologiska impulser. Det är hög tid att saklighet och resultat kommer i fokus i stället för att undermetvetna tankeströmmar tillåts dominera denna viktiga fråga.

Om man på allvar bryr sig om klimatfrågan måste man se till att de verktyg och metoder som faktiskt fungerar och som är mest effektiva, också blir de som kommer till användning. I mångt och mycket blir det då en fråga om kollektiva beslut, en fråga om beskattning, och en fråga om val mellan olika former av tunga tekniska system. Kolkraft eller kärnkraft, bensinbilar eller elbilar, till exempel.

I en värld där man faktiskt ska nå verkan i målet finns inget utrymme för att skuld- och skambelägga enskilda individer för deras konsumtionsval. Inte heller kommer den enskildes livsstilsval att spela någon stor roll. Oavsett vad man tycker om sådant i sak är det helt enkelt en ineffektiv och otillräcklig metod. Den kan till och med vara rent kontraproduktiv, och snarare alienera vanligt hederligt folk som vill ta hand om miljön, till att av ren ryggmärgsreflex ta avstånd från vad man uppfattar som en knäpp miljövänsters klåfingriga pekpinnar.

Så varför har vi då en svensk klimatdebatt som handlar just om skuldbeläggande, skambeläggande, och ett koketterande med progressiva livsstilsval? Trots att vi i Sverige med helt andra medel historiskt har lyckats uppnå så väldiga utsläppsminskningar? Om något borde väl just svenskar av alla världens folk veta bättre i denna fråga.

Man skulle kunna hävda att det beror på att många av de som är engagerade i den svenska klimatdebatten är okunniga om sakförhållandena, trots att det inte är särskilt svår materia att penetrera. Så är det säkert i vissa fall.

Men för andra tror jag att det hela på något plan, medvetet eller undermedvetet, snarare är så att skuldbeläggandet och moraliserandet över andra människors liv inte är en bugg, utan en feature. Det är själva huvudsaken, och klimatet är bara ännu ett medel för att få utlopp för denna underliggande impuls.

Om klimatdebatten bytte fokus till lösningar som faktiskt fungerar, skulle många av dessa debattörer antagligen flytta sitt intresse och engagemang till något annat politikområde.

ARVID HALLÉN

You May Also Like