Recension: Unverfügbarkeit

Unverfügbarkeit

Författare: Hartmut Rosa

Förlag: Residenz Verlag, 2019

Nordvästra Europa börjar reagera på försöken att skapa en totalt mätbar tillvaro. Inte minst Sverige vaknar upp med baksmälla efter att ha testat New Public Management. Hartmut Rosas bok Unverfügbarkeit måste ses i detta sammanhang. Dess stora förtjänst är att den ger läsaren en begreppsapparat för att på ett tillförlitligt sätt kunna uttrycka det som kringskurits av mäthysterin.

Termen Unverfügbar – vi får snickra ihop ordet ”oförfogbar” – säger egentligen allt. Det finns saker vi inte förfogar över. Enligt Rosa har människan en tendens att försöka göra fler och fler områden i livet förfogbara, vilket har gått allt snabbare och allt längre under den tid som Rosa kallar den moderna. Kalorierna i födan går att räkna, tidpunkten för föräldraskapet går att skjuta upp, och resan till planetens andra sida går att genomföra på mindre än ett dygn. Vill vi köpa något behöver vi bara klicka några gånger. Problemet är bara att människan inte vill ha kontroll över precis allt. Hon söker sig till det som inte kan förfogas över. Anledningen är det Rosa kallar för ”resonans”.

”Resonans” är det vi åsyftar när vi säger: ”Det talar till mig” (men inte: ”Det säger mig något”). Det går att klättra upp för ett berg och komma ned igen utan att uppleva resonans, men ibland får vi känslan av att berget talar till oss. I det att man spelar musik går det att hamna i ett modus där fingrarna rör sig själva, och musiken tar tag i en – försöker man återta kontrollen försvinner resonansen mellan människan och musikinstrumentet.

Förfogbarhetens fyra steg är: göra synligt, göra uppnåeligt eller tillgängligt, göra kontrollerbart och göra nyttigt eller användbart för något syfte. Om alla steg är uppnådda kan vi säga att vi till fullo förfogar över något, men då kan vi enligt Rosa inte längre uppnå resonans med det. Detsamma gäller om inte ett enda steg är uppnått. Tillståndet däremellan kallar Rosa Erreichbarkeit (uppnåelighet).

I ett samhälle där de fyra stegen omfattar allt fler aspekter av livet ställs i högre och högre utsträckning kravet på att allt ska vara tillgängligt precis hela tiden. Livet i tillgänglighetens modus blir dessutom normen, och Rosa menar att det oförfogbara har reducerats till den fantastiska semestern som gör att vi ska orka arbeta resten av året. Emellertid går det alldeles utmärkt att åka på pilgrimsresa eller safari utan att ”känna” något. Somliga resenärer vill därför ha pengarna tillbaka – resebolaget har ju lovat dem något så häpnadsväckande att de inte kan undgå att bli rörda. Detta pekar på det omöjliga försöket att göra till och med den mystiska erfarenheten förfogbar och öppen för optimering.

Eftersom resonans inte går att förfoga över, förespråkar inte Rosa det ena eller andra systemet för att förbättra möjligheten därtill. Det enda han gör är att kartlägga fenomenet och sätta ord på dess aspekter, så att vi ska kunna diskutera nyttans gränser. Rosa ställer relevanta frågor om det moderna samhället, och dissekerar det med en ständig blick på den mänskliga vardagen. Han är varken nostalgisk eller pessimistisk, utan förblir saklig boken igenom. För alla invånare i världens kanske mest nyttofixerade kultur vore Unverfügbarkeit utmärkt läsning. Den är välskriven och lättillgänglig, och borde snarast översättas till svenska. Min förhoppning vore att den kunde bli startskottet för en uppgörelse med den moderna bild av ett gott liv som har satt sina klor i Sverige.

SAM WENELL

You May Also Like