Sveriges svarta guld

Norge har sin olja, men Sverige har något som är nästan lika bra. Den gamle Volvodirektören Pehr G. Gyllenhammar menar att Volvo gick miste om en väldig vinst när hans affär att byta Volvoaktier mot statliga norska oljetillgångar gick i stöpet 1979. Sjuhundra miljarder kronor skulle Volvo ha tjänat. Hur det nu verkligen var med den där saken kan man fråga sig. Affären stoppades av bland andra AP-fonden och Aktiespararnas Riksförbund, vars dåvarande vice ordförande Håkan Gergils kallat de sjuhundra miljarderna för ”ett rent tankefoster”.

Vem som hade rätt i detta kan man fråga sig (själv litar jag utan tvekan på Gergils), men det är oavsett en bra historia. Temat Sverige-Norge och missade oljemiljarder är fantasieggande. Tänk, vad hade vi inte kunnat göra med alla de där pengarna! Vi kunde haft ett ordentligt försvar, vi kunde rivit miljonprogramsområdena, vi kunde ha återuppbyggt Klara! Att svaret i den verkliga världen antagligen hade varit något i stil med ännu högre bistånd till diktaturer, än mer anslag till genusvetare, och ytterligare pengar till ansvarslös invandringspolitik kan måhända kyla ner fantasierna en aning. Nåväl, vi har så att säga redan facit på frågan om vad vi skulle ha gjort med alla de där pengarna (och svaret är precis det ovanstående), eftersom Sverige faktiskt har sina egna oljemiljarder. I alla fall bildligt talat.

Vad är då Sveriges oljemiljarder? Den svenska motsvarigheten till den norska oljanär den svenska kronan, vår egen självständiga valuta. I en artikel av nationalekonomen Björn Olsson (Sverige med euron – rikare eller fattigare?, Ekonomisk debatt, nr 7/2019, s. 29) hävdas att Sverige skulle varit fattigare om kronan hade bytts mot euron. Ett byte hade lett till lägre BNP i form av lägre kapacitetsutnyttjande (läs: högre arbetslöshet), särskilt i samband med finanskrisen.

Det norska oljefältet Johan Sverdrup (uppkallat efter den norska parlamentarismens fader, statsminister 1884-1889) har nyss tagits i drift och är nu Europas största producerande fält. Den svenska kopplingen finns där: Johan Sverdrup upptäcktes av svenska Lundin Petroleum, och upptäckten har berikat många svenska aktieägare. Under fältets förväntade femtioåriga livstid kommer det enligt Financial Times att inbringa ungefär 900 miljarder norska kronor till den norska staten. Det motsvarar cirka 960 miljarder svenska kronor.

Den mest centrala mekanismen är att kronan försvagats starkt när den internationella konjunkturen vänt ner, vilken hållit igång den svenska exportindustrin när den annars skulle tvingats slå igen. Hade Sverige haft euron i stället för kronan skulle Sveriges ekonomiska tillväxt under perioden 2003-2017 varit 0,7 procent per år i genomsnitt, i stället för de 2,3 procent som varit fallet. Detta summeras till ett totalt inkomstbortfall för AB Sverige på svindlande 4460 miljarder kronor, och innebär alltså att kronan har lett till en motsvarande inkomstökning jämfört med euron. Släng dig i väggen, Johan Sverdrup.

Nu är denna jämförelse inte helt rättvis. Johan Sverdrups 960 miljarder kronor handlar om inkomster för den norska staten, medan Olssons 4460 miljarder handlar om hela den svenska ekonomin. Under perioden 2003-2017 var det genomsnittliga svenska skattetrycket 44 procent, vilket gör att den svenska statens andel av Olssons extra intäkter uppgår till 1962 miljarder kronor.

Å andra sidan flyter Johan Sverdrupinkomster in under femtio år (motsvarande 19,2 miljarder svenska kronor om året), medan kronans vinster för staten uppkommit under femtonårsperioden 2003-2017. Det är 131 miljarder svenska kronor om året.

Den självständiga svenska kronan drar alltså in sju gånger så mycket pengar till svenska staten som oljefältet Johan Sverdrup gör till den norska.
Ett svenskt medlemskap i EMU hade, kort sagt, varit en ekonomisk katastrof. Och ändå ville ett samlat svenskt etablissemang att vi skulle avhända oss vår egen valuta för att ersätta den med euron.

Nu kan man i och för sig hävda att det välstånd som kronan gett upphov till mest använts till landsskadliga utopiska projekt. Men det beror på att de politiker som styrt vårt land sedan euroomröstningen, är samma slags politiker som de som ville ersätta kronan med euron.

Arvid Hallén

Ordförande 128:e verksamhetsåret

 

Bild: CC (Johan Sverdrup, copyright Equinor)

You May Also Like