Klubbverket

Föreningens klubbverk ordnar varje månad uppskattade och välbesökta sexor, bland annat i anslutning till Gustav Adolfsdagen och marskalk Carl Gustaf Emil Mannerheims dödsdag. Till de återkommande begivenheterna hör också kräftskivan i början av september samt den traditionella sillunchen den sista april.

Många heimdaliter påbörjar sitt föreningsengagemang just i klubbverket, där traditionell festmat tillagas före varje sexa. Allt detta i Grottans egen Lützendimma, till tonerna av klämkäck musik samt – förstås –  under inseende av klubbmästarens ständigt vakande öga.

Vill Du engagera Dig i klubbverket, kontakta klubbmästaren via klubbmastare@heimdal.nu