”Tage Lindbom och René Guénon”   Studiecirkeln i konservatism och annan relevan politiskt teori fortsätter nu med ett säreget kapitel i den svenska konservatismens historia: Tage Lindbom 1909-2001. Tage Lindbom, som från början var en ledande socialdemokrat och chef för Arbetarörelsens arkiv, kom genom ett religiöst uppvaknade, […]
Nu på torsdag den 16 oktober kl. 19.30 talar imamen vid Sabirin-moskéni Eskilstuna, Abd al Haqq Kielan på föreningen. Kielan är också ordförande i Svensk Islamisk samling. Rubriken för föredraget är ”Islam, Jihad och Våld – Vad är traditionell islams förhållande till våldsbejakande extremism?”   Föredraget äger rum […]