På torsdag den 20 november kommer Anders Arborelius, karmelitmunk och biskop i katolska kyrkan, till Föreningen Heimdal. Arborelius kommer att tala under rubriken ”Katolska kyrkan i Sverige av idag – 850 år efteråt. Föerdraget äger rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10 med start 19.30. Föredraget […]