Bästa heimdaliter,Den 14 februari 2015 kl 18dk å Norrlands nation är det dags för Midvinterblot.En formell inbjudan kommer så småningom att skickas med post till medlemmar, men alla som önskar deltaga är varmt välkomna.Anmälan sker endast genom inbetalning på föreningens bankgiro 739-2723 SEB, Märk inbetalningen med namn. […]