Torsdagen 29 oktober kl. 19:30 talar Karlis Neretnieks på föreningen. Karlis är generalmajor och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademien, f.d. chef för Gotlandsbrigaden och rektor vid Försvarshögskolan. Han har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt de väpnade styrkorna och med tiden blivit en inflytelserik och respekterad befälhavare […]