Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla gäster som hörsammande anmodan till blotet och gjorde det till en oförglömlig kväll. Också särskilt tack till stipendiat, hedersledamöter, högtidstalare och praeses för inspirerande tal. Denna vecka tar vi igen oss, således kommer det INTE att vara någon […]