Torsdag 19 maj talar Christofer Fjellner på Föreningen Heimdal. Christofer är moderat europaparlamentariker och känd för driva frågor emot EU:s ineffektivitet och vilja att lägga sig i medlemstaternas lagstiftning. Hans paradgrenar har i media varit det transatlantiska frihandelsavtalet TTIP och snusets frihet inom unionen. Förutom frihandel […]