Torsdagen den 27. oktober talar Staffan Danielsson på Föreningen Heimdal. Danielsson är ledamot i riksdagen för Centerpartiet där han är suppleant i skatteutskottet och socialutskottet. Han är dessutom ledamot i Nordiska rådets svenska delegation, och har tidigare suttit i Centerpartiets styrelse. Denna torsdag kommer Danielsson att […]