Torsdagen den 19. januari talar Sune Lindh på Föreningen Heimdal. Lindh är ordförande i ”Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala”, som arbetar för att föra vidare kunskapen om Uppsalas studentikosa historia och praktiserandet av dess traditioner. Detta sker bland annat genom att årligen hålla föredrag samt […]