Torsdagen den 21 september talar Lars Magnusson på Föreningen Heimdal. Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet, inspektor på Gotlands nation, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Gustaf Adolfs Akademien samt tidigare vice rektor vid Uppsala Universitet. Hans vetenskapliga produktion innehåller bland annat en doktorsavhandling […]