Torsdagen den 19:e april kommer Erik Sandewall att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Om mångfaldsliberalism”. Erik Sandewall är professor i datalogi vid Linköpings universitet och är dessutom en av Sveriges mest framstående forskare inom artificiell intelligens. Detta föredrag kommer att beröra de olika utgångspunkterna för […]