Torsdagen den 5 december 19:30 talar Torbjörn Nilsson på Föreningen Heimdal. Torbjörn Nilsson är professor vid institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola, där han under åren 2000-2004 ledde det så kallade Högerprojektet, ett forskningsprojekt om den svenska högerns historia som resulterade i ett antal […]