Torsdagen den 12 mars 19:30 talar Fredrik Thomasson på Föreningen Heimdal. Fredrik Thomasson är forskare vid Historiska Institutionen på Uppsala universitet. Han är docent i historia och leder projektet Svensk kolonialism och slavhandel i Karibien. Fredrik Thomasson kommer att hålla ett intressant föredrag med rubriken ”Rosettastenens […]