Torsdag den 13. oktober talar Bo Zetterlund på Föreningen Heimdal
Bo Zetterlund är Ordförande Emeritus på Förbundet Kristen Enhet. Förbundet arbetar för en enad synlig kyrka mellan den katolska och svenska kyrkan, och för att finna gemensamma trostolkningar mellan dem, med påven i Rom som överhuvud. Med anledning av Påvens besök i Lund och Malmö är det honom angeläget att berätta om Förbundets arbete och mål.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed