Vårterminen börjar gå mot sitt slut! Det innebär att Föreningen Heimdals torsdagsföredrag snart går på sommarledighet! Nu är det bara fyra torsdagar kvar av detta verksamhetsår! Hittills har vi gästas av dessa spännande talare under våren:25 januari – Tobias Berglund – ”Krigen i Baltikum 1918-1920” 1 […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Torsdagen den 2 maj gästas Föreningen Heimdal av Daniel Bergström som är politiskt sakkunnig på justitiedepartementet! Tidigare har han arbetat som tf. hovrättsassessor vid Svea hovrätt, tf. vid Uppsala tingsrätt och Solna tingsrätt samt tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Med dessa erfarenheter […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Hur kan kompromisser och konsensus vara både en styrka och en svaghet i det politiska systemet? Hur kan medborgarens deltagande och åsikter påverka kompromisser inom politiken och hur har det påverkat Sveriges utveckling? Vilka historiska händelser är exempel på detta? Torsdag […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Denna gång riktar vi oss mot 1800-talets kalla krig mellan Ryska- och det Brittiska imperiet, där konflikten mestadels utspelar sig i höga Asien. Kan du föreställa dig de dramatiska händelserna som formade denna tid? Varmt välkomna att ta reda på mer […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Hur bidrog den katolska återkomsten till att forma det litterära och kulturella vid sekelskiftet? Kan vi se spår av katolicismens återkomst i dagens litteratur och kultur? Kom och lyssna till en spännande föreläsning om en av litteraturhistoriens mest intressanta perioder! Torsdagen […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Europas värde och välbefinnande är en fråga som är mer aktuell än någonsin. Vilka argument kan lyftas fram för att försvara Europa och dess värderingar? Vilken roll spelar Europa i hanteringen av globala utmaningar? Torsdag den 16 maj gästas vi av […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Arvsmonarki är ett omdebatterat ämne genom alla tider. Vilka är argumenten för att behålla arvsmonarkin och vilka är de vanligaste invändningarna mot arvsmonarkin och hur svarar dess förespråkare på dem? Hur ser vi på arvsmonarkin i samhället och vad föreslår det […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Vad var tanken bakom den svenska fideikommissen? Hur har dess historia påverkat det svenska kulturarvet och diskussionen kring historisk bevarande? Den 14 mars gästas Föreningen Heimdal av Göran Ulväng som är docent vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Kvällens föredrag kommer […]
Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! Hur tolkas bibeln av religiösa amerikaner som har röstat på Donald Trump? Överlappar populistiska religiösa och populistiska politiska intressen? Finns det spår av populism i religiösa och politiska sammanhang i Sverige? Den 7 mars gästas Föreningen Heimdal av James Kelhoffer som […]
OBS! Inställt föredrag. Nytt datum kommer publiceras. Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag! ”Vad fan får jag för pengarna?” var frågan som Leif Östling ställde i en intervju med SVT år 2017. Hösten 2021 startade han “Kommissionen för Skattenytta”. Vad används skattepengarna till mer exakt? Får vi […]