Torsdagen den 7 mars 19:30 talar Magnus Lundberg på Föreningen Heimdal.
Magnus Lundberg är kyrkohistoriker och professor i kyrko- och missionsstudier vid teologiska institutionen i Uppsala. År 2002 avlade han teologie doktorsexamen, missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds Universitet.
Hans forskning behandlar främst den katolska kyrkan i det koloniala Latinamerika, men bedriver nu även forskning om katolsk traditionalism i nutiden, diverse olika utbrytarsekter inom den katolska kyrkan och västsvenska väckelser alldeles i början av 1800-talet.
Magnus Lundberg kommer hålla ett intressant föredrag under rubriken ”Den palmarianska kyrkan och andra katolska utbrytarsekter.”
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Categories:

Tags:

Comments are closed