Torsdagen den 8. december talar Dr. Ann Lindberg på Föreningen Heimdal.
Dr. Lindberg är statsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala. Hennes huvudsakliga forskningsområden berör zoonos, vilket är en kategori av sjukdomar som kan spridas från djur till människor. Denna torsdag kommer Dr. Lindberg tala under parollen ”Mjältbrandsutbrottet i Omberg: Sociala perspektiv på smittskydd.”
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen.
Nota Bene. Detta blir årets sista torsdagsföredrag.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed