Torsdagen den 19:e april kommer Erik Sandewall att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Om mångfaldsliberalism”.
Erik Sandewall är professor i datalogi vid Linköpings universitet och är dessutom en av Sveriges mest framstående forskare inom artificiell intelligens.
Detta föredrag kommer att beröra de olika utgångspunkterna för liberalismen. I den svenska debatten hävdas ofta att vissa koncept som t.ex. begränsad invandring är fundamentalt oförenliga med iberalismen, när det i själva verket skulle kunna betraktas som en utgångspunkt för en annan sorts liberalism.
Erik menar att vi skulle kunna möta vårt samhälles utmaningar om vi tog fram en syntes och där vi tar vara på vårt samhälles mångfald men vi tydligare definierar staten och nationens uppgifter i ett liberalt samhälle. Under kvällens gång kommer Erik att utveckla dessa ståndpunkter
Ärtsoppa kommer att serveras inför föredraget med start 18:30. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till talaren.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr kontant för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed