skandinavism
På torsdag den 8 maj kommer författaren Kari Haarder Ekman till föreningen. Han kommer att tala under rubriken ”Från krig till kommunikation – Skandinavismen på 1800-talet”
Föredraget äger rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10 med start 19:30. För icke-medlem kostar inträde 20 kr. I Pausen kommer fika att finnas till försäljning och därefter följer en frågestund.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed