”Den nikomachiska etiken” – som den brukar kallas – är Aristoteles mest kända skrift om etik och en av de grundläggande texterna i västerländsk moralfilosofi.

Datum: 8 november
Tid: 19.00
Plats: S:t Larsgatan 10 (föreningens lokal)

I ”Den nikomachiska etiken” utforskar Aristoteles frågor om det goda livet och dygd, och han ger oss insikter om hur människans moraliska karaktär påverkar vår väg mot ett lyckligt liv. Under vår bokcirkel kommer vi att diskutera Aristoteles resonemang och bland annat undersöka hur detta kan ge insikter om vår uppfattning av ett gott liv, moraliska val, och vår strävan efter lycka för vår egen tid.

Vi kommer läsa:

  • Aristoteles: Den nikomachiska etiken. Kapitel III-IV.
    Bokkapitlet kan läsas i pdf-form här: https://historyofeconomicthought.mcmaster.ca/aristotle/Ethics.pdf?fbclid=IwAR1vrg_4USkcXqvaH6VSoRKG9Z-iKK0TL1DSxwSZHzWdxb-_LIYOX2l8fJU

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla! Det kommer finnas fika till försäljning.

Bokcirkelns ledare är Henric Colliander, föreningens politiska sekreterare.

Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed