Vårterminen är igång i full fart och det är dags för Föreningen Heimdals bokcirkel att göra detsamma! Vi kommer att fortsätta i kronologisk ordning och därför läsa det ”Kommunistiska manifestet”.

Datum: onsdag den 8 maj 2024
Tid: 19.00
Plats: S:t Larsgatan 10 i Uppsala (föreningens lokal)

”Kommunistiska manifestet” eller ”Det kommunistiska partiets manifest” är en politisk pamflett utgiven av kommunismens grundare Karl Marx och Friedrich Engels under 1848.

Marx och Engels betecknade sin lära som vetenskaplig socialism, detta i motsats till den s.k utopiska socialismen. Marxismens två huvudkällor, förutom äldre och samtida socialistiska läror, är Hegels filosofi och den klassiska brittiska nationalekonomin. All historia är en kamp mellan olika samhällsklasser, enligt Marx. De menar att kapitalisterna har lockat fram en sorts kraft som inte längre går att kontrollera, vilket till sist kommer att spränga samhällsstrukturerna. Det kapitalistiska systemet står inför omvälvning. I denna omvälvning tar arbetarklassen makten över industrierna, jorden och hela samhället i en revolution.

Håller du med eller tycker du att Marxism bara är struntprat? Oavsett är ni alla varmt välkomna!

Boken med svensk översättning går att läsa här:
https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla!

Bokcirkelns ledare är Henric Colliander, föreningens politiska sekreterare.

Categories:

Tags:

Comments are closed