Torsdagen den 16. november talar Föreningen Verdandis ordförande Andreas Murray på Föreningen Heimdal.
Föreningen Verdandi är en anrik studentförening som stiftades redan 1882 i Uppsala. Verdandi hade som främsta syfte att fånga upp och ge utlopp åt de starka radikala strömningarna som svepte genom Sverige, och då särskilt hos studenterna i uppsala. Detta var en tid av stor samhällsomdaning och den radikala föreningen Verdandi stod tidigt i debattens centrum när de 1887 gav sig in i den kontroversiella sedlighetsdebatten, där huvudfrågeställningarna behandlade sexuella relationer utanför äktenskapet samt bruket av preventivmedel.
Man kan lungt konstatera att föreningen lyckades kanalisera den liberala ideologin hos studenterna. Bland Verdandis grundare återfinns bland annat sveriges förste socialdemokratiska statsminister Hjalmar Branting och Karl Staaf, statsminister för liberala samlingspartiet. Verdandi fortsatte under lång tid att vara en liberal kraft, såval i studentlivet i uppsala som i opinionsbildandet och politiken. Sedan 1888 har Verdandi gett ut över 640 skrifter, debattböcker samt barnböcker.
Värt att nämna är att den mer konservativt lagda Föreningen Heimdal bildades år 1891 som en reaktion både mot de starka radikala strömningarna i samhället samt Verdandis framväxande ställning som en opinionsbildande-folkbildningsförening hos studenter och arbetare. Verksamheten hos Heimdal speglade den hos Verdandi, med utgivning av skriftserier, föredrag inför studenter och arbetare samt uppfostran av en generation konservativa ideologer, teologer, skribenter och politiker.
Sedan några år tillbaka drivs Verdandi av medlemmar i Stockholm. Denna afton välkomnar dock Föreningen Heimdal Föreningen Verdandi varmt välkommen tillbaka till födsloorten uppsala för ett föredrag i folkbildningens och den fria ideutbytets namn lett av nuvarande ordförande Andreas Murray. Han kommer att tala under parollen ”Föreningen Verdandi på Heimdal: Glimtar ur Verdandis historia”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga.
Föreningen Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed