Torsdagen den 28 mars 19:30 talar Axel Östling på Föreningen Heimdal.
Axel har en kandidatexamen i filosofi från London, där han även studerat lite teologi och klassisk grekiska. Våren 2016 tilldelades han Uppsalas äldsta stipendium för studier i statskunskap, och anförandet baserar han på en essä han skrev samma år, om Johan Rudolf Kjellén: ”Statsläran, menade han, måste bort från av juridiken ärvda abstraktioner mot att betrakta dess objekt – staten – mer verklighetstroget; mer jordnära.” (ur ”Geopolitik – 13 försök”).
Under föredraget ämnar Axel redogöra för (1) vad Kjellén menade med begreppet ”geopolitik,” (2) hur han kunnat bidra till uppkomsten av det sentida forskningsfältet ”mellanstatlig politisk teori,” och slutligen (3) varför Kjellén kan sägas höra hemma bland ”realisterna” i den politisk-filosofiska idétraditionen.
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
Varmt välkomna!
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Categories:

Tags:

Comments are closed