Att Sverige och borgerligheten befinner sig i ett nytt politiskt läge har vid det här laget upprepats av så många politiska analytiker och tyckare att man nästan blivit trött på att höra det. Det förändrar inte att det är sant – den svenska borgerligheten befinner sig efter Alliansens sammanbrott i ett politiskt landskap som verkligen är helt nytt.

Under de senaste åren har Föreningen Heimdal gjort tre inspel på SvD Debatt. Först fördömde vi i skarpa ordalag decemberöverenskommelsen (28/12 2014), sedan krävde vi en mer ansvarsfull invandringspolitik (26/8 2015), och slutligen varnade vi för att Centerpartiets och Liberalernas illojala hållning i regeringsfrågan skulle utplåna Alliansen (12/11 2018). Alla artiklarna var kontroversiella när de publicerades, men tiden gav oss rätt. Vår linje visade sig vara den som resten av högern anslöt sig till, om än med viss fördröjning.

Med detta i backspegeln och med tanke på det nya politiska läget finns all anledning att fråga sig hur högern bör navigera: vilken är den rätta vägen framåt?

Så länge alla riksdagspartier är intresserade av att maximera sitt inflytande kommer det i Sverige att uppstå ett tvåblocksystem. På något sätt måste en högerregering för att kunna tillträda försäkra sig om att inte få 175 riksdagsmandat emot sig. Det var det försöket som misslyckades förra hösten.

Det bästa skulle ha varit om Alliansen hade hållit ihop, och förhandlat sig till parlamentariskt stöd från Sverigedemokraterna. Det hade garanterat borgerligt styre i Sverige i decennier. Inom räckhåll fanns en gradvis men genomgripande omvandling av Sverige i borgerlig riktning, jämförbar med vänsterns ”långa marsch genom institutionerna” efter 1968.

Priset för detta hade varit införandet av en ansvarsfull invandringspolitik. Något som mittenpartierna i vilket fall som helst borde ha förespråkat också helt på egen hand.

Nu blev det inte så. Den samlade vänstern intensifierade sin propaganda, och mittenpartierna föll till föga. Det viktigaste borgerliga samarbetsprojektet i Sveriges historia ligger nu i ruiner. Det är en triumf för svensk socialdemokrati. Vi kan inte annat än imponerat lyfta på hatten för dem som knäckte mittenpartiernas nerver.

Men varje nederlag rymmer också nya möjligheter.

Den enda realistiska vägen framåt är nu ett regeringsunderlag som består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. En sådan samverkan kommer inte att ha ett lika grundmurat väljarstöd som den före detta Alliansen plus SD. Å andra sidan kommer den att kunna driva en mer utpräglad högerpolitik, när mittenpartierna hakats av och i stället blivit Socialdemokraternas huvudvärk.

Detta är en möjlighet som inte får missas. Dels för att Sverige lider av mycket allvarliga samhällsproblem som ovillkorligen måste hanteras.

Dels för att denna partikonstellation faktiskt är den enskilt bästa chans att driva robust högerpolitik som har uppträtt i modern tid i vårt land.

Därför är det nödvändigt för Moderaterna att handla nu, och förklara att man är beredd att bilda ett regeringsunderlag med KD och SD för att vinna regeringsmakten 2022, oaktat vilka av dessa partier som ska ingå i regeringen.

Svenska folket förtjänar klara besked i denna avgörande fråga. Sverige förtjänar en bättre regering. Utan ett beslutsamt agerande kommer Sverige att under överskådlig tid regeras av Socialdemokraterna.

Detta är de två alternativ som står till buds för Moderaterna, och för Sverige.

Sebastian Holmberg
ordförande Föreningen Heimdal

Länk till debattartikeln från Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/enda-vagen-for-m-till-makten–sag-ja-till-sd

Categories:

Tags:

Comments are closed