Från höger till vänster. Som ett parallellt spår till den kritik av moderniteten som vi diskuterade under förra tillfället kommer vi nu röra oss till Frankrikes radikala 60-tal.

Situationistiska internationalen var en vänsterextrem avantgardistisk rörelse i Frankrike från slutet av 50-talet till 1972, den drevs med järnhand av regissören Guy Debord som vi nu kommer läsa. Hos Debord möter det marxistiske tankegodset det moderna medielandskapet. Klasskampen och revolutionen ansågs insnärjas och hejdas av en förytligande kapitalistisk kultur. Mot detta ville Debord och situationisterna använda fyndiga slagord och parodier av reklam för att nå igenom mediebruset.

Projektets framgång var högst begränsad och dess betydelse för vänsterrörelsen mer som en bisats till myten om majrevolten 68 än som politisk teori i sig. Men den får ändå exemplifiera en vändning inom vänstern i stort och ett försök att bilda något som kan kallas postmarxism. Arbetsklassen som revolutionärt subjekt blev sekundär till en bildad medelklass och studenter.

Bilden på skärmarna som omger oss dagligen har blivit centrala budbärare av politiska budskap. Debords slutsatser är begränsade av hans revolutionära mål, men kritiken och diagnosen av medielandskapen är fortfarande värd att läsa. Den ironiska strängen i projektet ekar fortfarande i modern politik.

Vi kommer läsa:
* Society of the Spectacle/Skådespelssamhället (La société du spectacle, 1967), ca 113 sidor

Det viktigaste är att läsa de två första kapitlen (ca 19 sidor/53 aforismer).

 

Plats: S:t Larsgatan 10, Uppsala

Tid: 19:30-22:30

Boken kan hämtas kan hämtas i pdf-form här (Engelska):
https://drive.google.com/file/d/1p0ODTS4YLlB95GWoEc6AgaB5dqeIu68P/view?usp=sharing

Den kan läsas på nätet här:
https://www.marxists.org/reference/archive/debord/society.htm

Den kan också läsas på svenska här:
http://home.bitcom.se/situs/gdsds0.htm

Genomförs i samarbete med Medborgarskolan.
Bokcirkeln leds av Pontus Westerholm

Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed