I början av femtiotalet började dock Lindbom omvärdera socialdemokratin. Han blev allt mer kritisk till inte bara socialismen, utan också liberalismen som han ansåg delade en destruktiv materialism. Lindbom ansåg att människor behöver söka sig tillbaka till en förmodern konception om religionens plats i samhället. Han kom att bli den mest profilerade försvararen av traditionalistisk konservatism i Sverige.

Tage Lindbom var från 1938 till 1965 chef för arbetarrörelsens arkiv. Han skrev böcker om socialdemokratins historia och såg till att arkivet samlade till sig ett av Europas största samlingar av socialistisk litteratur.

I början av femtiotalet började dock Lindbom omvärdera socialdemokratin. Han blev allt mer kritisk till inte bara socialismen, utan också liberalismen som han ansåg delade en destruktiv materialism. Lindbom ansåg att människor behöver söka sig tillbaka till en förmodern konception om religionens plats i samhället. Han kom att bli den mest profilerade försvararen av traditionalistisk konservatism i Sverige.

Tage Lindbom var under andra hälften av 1900-talet ett intellekt utan motstycke i svensk offentlighet. När Socialdemokratin och senare nyliberalismen allt mer dominerade var Lindbom en av få som höll konservatismen levande.

Boken vi kommer läsa är Lindboms uppgörelse den socialdemokrati han länge varit en del av. Den är bara början av hans långa och profilerade författarskap om konservativa och teologiska ämnen men i efterhand kvarstår den som en av de viktigaste han har producerat.

Vi kommer läsa
* Sancho Panzas väderkvarnar (146 sidor)

Boken kan hämtas i pdf-form här:
https://drive.google.com/file/d/0B4Dk9u006ssCU3JFQ1gxclNhSGsyS0pEUW9xUEROTTE3WkVJ/view?usp=sharing

Bokcirkeln leds av Pontus Westerholm

Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed