Torsdagen den 9. november talar Johan Lundberg på Föreningen Heimdal.
Lundberg är kulturskribent, författare och lektor vid Stockholms universitet. Han disputerade 1992 vid Uppsala universitet om poeten Harry Martinssons utveckling mellan 1934 och 1945. Han har även varit chefredaktör för tidskriften Tvärsnitt samt Axess magasin. Lundberg tog år 2011 emot Föreningen Heimdals Gunnar Heckscher stipendium för reformvänlig konservatism. Utöver detta har han skrivit ytterliggare 5 böcker, varav den senaste går under titeln ”Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen.” Denna bok kommer Lundberg att använda som underlag till föredraget, som går under titeln ”Henry James, synen på frihet och problemen med dagens normkritik”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed