Torsdagen den 26:e april kommer Jesper Ahlin att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ” Inomborgerliga värdekonflikter från ett liberalt perspektiv”.
Jesper Ahlin är doktorand i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och forskar om autonomiteori och informerat samtycke. Han bedriver även undervisning vid i etik och vetenskapsfilosofi vid KTH samt skriver texter om tal om filosofiska och politiska frågor, framförallt liberalismen.
Under kvällens gång kommer Jesper Ahlin att ta upp de olika värdekoncept som de olika faktionerna inom borgerligheten grundar sig på utifrån ett liberalt perspektiv.
Ärtsoppa kommer att serveras inför föredraget med start 18:30. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till talaren.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr kontant för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed