Obs! Nätevenemang.
Mer information går att finna på vår facebook-sida, där talet kommer även att hållas via Facebook-live.
Obs! Omslagsbild kommer.
Torsdag 20 maj talar Jakob Andersson, universitetslektor i assyriologi vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala Universitet, om: ”Monarki, ett hållbart statsskick från den forna Främre Orientens lertavlor”.
Jakob Anderssons forskning fokuserar på socio-ekonomiska, religiösa och kulturella aspekter av livet i forna Främre Orienten samt områdets idéhistoria. Hans huvudsakliga fokus ligger i sumeriska och akkadiska kilskriftstexter, främst på lertavlor från 3:e årtusendet fvt samt på kombinationen av språkligt och arkeologiskt material. Kilskriftskulturerna i forna Främre Orienten täcker en period av ungefär 3300 år; vilket i runda tal motsvarar 60 procent av nedskriven mänsklig historia.
Jakob Andersson blev FD 2012 på ett doktorsarbete om sumeriska och akkadiska personnamn under tiden 2800–2200 fvt. Sedan 2006 har han undervisat kurser i akkadiska och sumeriska på grundnivå och fortsättningsnivå; liksom kurser i den forna Främre Orientens äldre kulturers politiska och kulturella historia. Undervisningen i historia och religion har regelbundet kombinerats med studier av forntida texter vilka kastar ljus över specifika fenomen. Vissa kurser undervisas via internet eller kombineras med internetresurser. Internetkurser och distanspedagogik intresserar han i synnerlig grad. Våren 2014 tillträdde jag min tjänst som universitetslektor i Assyriologi.
Det kommer även finnas möjlighet till att ställa frågor via chattfunktionen under talet, som kommer besvaras under frågestunden efter talet.
(Föreningen Heimdal reserverar sig rätten att välja och vraka bland de ställda frågorna).
Varmt välkommna!

Categories:

Tags:

Comments are closed