Torsdagen den 21 september talar Lars Magnusson på Föreningen Heimdal.
Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet, inspektor på Gotlands nation, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Gustaf Adolfs Akademien samt tidigare vice rektor vid Uppsala Universitet. Hans vetenskapliga produktion innehåller bland annat en doktorsavhandling om svensk godsekonomi på 1600-talet, studier av arbetsorganisation inom tidig svensk verkstadsindustri samt en undersökning av sedvänjor och ekonomiska förhållanden bland 1700- och 1800-talens hantverkare men är mest känd i Sverige för sitt verk ”Sveriges ekonomiska historia” och internationellt för verket ”Mercantilism”. Magnusson kommer att tala under parollen ”Var finns den nye mästaren? Behöver vi en ny politisk ekonomi?”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga.
Föreningen Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela vårens program finns här på vår hemsida.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed