Torsdagen den 9 Mars talar Magnus Åkerman på Föreningen Heimdal.
Åkerman är biträdande regionchef i Stockholms handelskammare, 2:e vice ordförande i Uppsala kommunfullmäktige samt Preses och senior i Föreningen Heimdal. För moderaterna har han engagerat sig i diverse frågor, såsom lokaltransportens framtida utveckling inom Uppsala kommun och ny spårläggning mellan Uppsala och Stockholm för regionens ekonomiska tillväxt och befolkningsökning. Denna torsdag kommer Åkerman att tala under parollen ”Ett både borgerligt och kyrkligt alternativ i kyrkovalet”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed