gustaf mannerheim
Föreningens årliga mannerheimsexa äger rum den 25 Januari i nära anslutning t
Sexan äger rum på föreningslokalen ”Grottan” med start 18 dk. För priset av endast 250 kr eller 300 kr för den som önskar dryckespaket finns möjligheten att högtidlighålla detta med sång, mat, dryck och heimdaliters sällskap. Klädkod under kvällen: Kavaj.ill marskalkens dödsdag.
Hjärtligt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed