Torsdagen den 19 september kl 19:30 talar Martin Hofverberg på Föreningen Heimdal.
 
En stark urbanisering, tilltagande bostadsbrist, anonyma kapitalplacerare som köper upp allmännyttan och en ökad ojämlikhet i befolkningen är alla försvårande omständigheter för den korporativistiska svenska modellen på hyresmarknaden. Dagens bostadspolitik, ett resultat av 90-talets ofullbordade systemskifte, där den statliga bostadspolitiken fasades ut men där bruksvärdes- och förhandlingssystemet behölls tillsammans med allmännyttan, har idag få tillskyndare. Hur ser alternativen ut när en ny bostadspolitik ska utformas? Vi lyssnar på Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, som beskriver hur vi hamnade här, och vad han ser som vägen framåt.
 
Efter föredraget finns fika till försäljning, och därefter finns möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kronor för övriga.
 
Varmt välkomna!
 
Heimdal anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela höstens program och mer information om föreningen finns på vår hemsida, http://heimdal.nu/

Categories:

Tags:

Comments are closed