Torsdagen den 24. november talar Michelle Grönlund på Föreningen Heimdal.
Grönlund har under fyra år arbetat på stadsarkitektkontoret i Mariehamn, där hon haft i uppdrag att dokumentera all gammal bebyggelse i staden. Detta har inneburit fotografering av kulturmärkta hus, invertering av vad som utmärker dessa hus (t.ex. tidstypiska grindar och staket) samt jämförelse med gamla källor av samma bebyggelse, för att se hur husens utseende och användning över tiden har ändrats. Utöver detta har hon medverkat i planeringen för hur framtida bebyggelse i Mariehamn borde utföras på bästa sätt. Denna torsdag kommer Grönlund tala under parollen ”Varför har Åland lyckats bevara kulturmärkta hus och behålla en vacker stadsbild?”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed