Torsdagen den 20 september talar Mikael Odenberg på Föreningen Heimdal.
Mikael Odenberg är före detta riksdagsman för Moderaterna 1991-2007 och var försvarsminister 2006-2007. Han har förutom många år i Stockholms läns landsting även varit VD för Svenska kraftnät 2008-2017. Han är dessutom reservofficer med majors grad och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin.
Så som den politiska situationen ser ut i riket kommer det bli en intressant utvikning från Odenberg om vad som nu väntat i valets efterdyningar.
Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till talaren.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare. Hela programmet för hösten och mer information om föreningen finns på vår hemsida http://heimdal.nu
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed