Föreningen Heimdal välkomnar till torsdagsföredrag!

Arvsmonarki är ett omdebatterat ämne genom alla tider. Vilka är argumenten för att behålla arvsmonarkin och vilka är de vanligaste invändningarna mot arvsmonarkin och hur svarar dess förespråkare på dem? Hur ser vi på arvsmonarkin i samhället och vad föreslår det om framtiden – vad anser du?

Torsdag den 21 mars gästas vi av Niclas Malmberg som är ordförande Republikanska Föreningen och tidigare riksdagsledamot samt kommunalråd i Uppsala för Miljöpartiet (MP). Han kommer hålla föredrag på temat: ”Arvsmonarki – Arvsmonarki – ett politisk ställningstagande som inte går att försvara intellektuellt – enbart med känslor”

Republikanska föreningen grundades år 1999 med syfte att arbeta för att Sverige avskaffar monarkin och inför en republik. Föreningen har representanter från många olika hörn i politiken, bland dessa en rad riksdagsledamöter, där de enas kring införandet av en republik. Idag leds den av Niclas Malmberg som uttryckt sig så här kring sitt engagemang som ordförande:

”I en demokrati, där all makt utgår från folket, kan inte offentliga ämbeten och maktpositioner ärvas, utan tillsätts genom direkta eller indirekta val. Det är dags att nu ta det sista steget för att avveckla den rest från ett fördemokratiskt samhälle som ännu finns kvar.”

Varmt välkomna på denna veckas talarkväll!

19.30 – Föredraget startar.

Efteråt finns fika till försäljning, och därefter möjlighet att ställa frågor till talaren. Inträdet är gratis för föreningens medlemmar och kostar 40 kronor för övriga. För information om hur du kan teckna medlemskap, se vår hemsida!

Categories:

Tags:

Comments are closed