Föreningen Heimdal, ordförandeskifte, Uppsala 1964. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

Här finner du Föreningen Heimdals ordföranden samt tillhörande studentnation:

1891–1893 Axel Johansson – Stockholms nation
1893–1895 Vilhelm Lundström – Stockholms nation
1895–1896 Olof Molin – Stockholms nation
1896 Einar Billing – Västmanlands-Dala nation
1897 Arvid Nordlindh – Stockholms nation
1898–1899 Hjalmar Holmquist – Värmlands nation
1899 Karl Axel Fryxell – Värmlands nation
1900 Verner Söderberg – Stockholms nation
1901 Torvald Magnusson Höjer – Stockholms nation
1901–1903 Theodor Odhner – Stockholms nation
1903 Johannes Lindblom – Östgöta nation
1904–1905 Birger Swartling – Södermanland-Nerikes nation
1905–1907 Karl Arvid Edin – Norrlands nation
1907–1908 Johannes Kolmodin – Gotlands nation
1908–1909 Bertil Boëthius – Västmanlands-Dala nation
1909–1911 Nils Herlitz – Stockholms nation
1911–1912 Gustaf Jacobson – Södermanland-Nerikes nation
1912–1913 Karl Ivan Westman – Östgöta nation
1913–1914 Erland Hjärne – Norrlands nation
1914–1915 Nils Ahnlund – Gästrike-Hälsinge nation
1915–1916 Georg Achates Gripenberg – Stockholms nation
1916–1917 H.S. Nyberg – Västmanlands-Dala nation
1917–1918 Nils Quensel – Stockholms nation
1918 Nils Forssell – Stockholms nation
1919 Josef Sandström – Västgöta nation
1920 Sven Ydén – Östgöta nation
1920 Sigfrid von Engeström – Östgöta nation
1920 Göran Hultin – Gästrike-Hälsinge nation
1921 Ferdinand Nilsson – Gästrike-Hälsinge nation
1922 Hilding Bakke – Gästrike-Hälsinge nation
1923 Harry Henschen – Norrlands nation
1923 Ivar Öman – Gästrike-Hälsinge nation
1924 Carl Björkman – Östgöta nation
1925 John Cullberg – Göteborgs nation
1925 Ragnar Ekholm – Uplands nation
1926 Elis Håstad – Uplands nation
1927 Torvald T:son Höjer – Stockholms nation
1927–1928 Karl Thunell – Stockholms nation
1928 Erik Arrhén – Västmanlands-Dala nation

1929 Jarl Hjalmarson – Uplands nation
1930 Karl–Erik Gillberg – Norrlands nation
1930 Erik Gustaf Westman – Smålands nation
1930–1931 Gunnar Heckscher – Stockholms nation
1931 Karl Georg Arrhénius – Värmlands nation
1932 Karl–Gustaf Lagerfelt – Stockholms nation
1933 Kjell Mellander – Uplands nation
1933–1934 Rutger Palme – Uplands nation
1934–1935 Karl Sidenbladh – Stockholms nation
1935–1936 Sven Ulric Palme – Uplands nation
1937 Olof Rydbeck – Stockholms nation
1937–1938 Olof Kaijser – Norrlands nation
1938 Erik Anners – Västmanlands-Dala nation
1939–1941 Igor Holmstedt – Värmlands nation
1941–1942 Adolf Hamilton – Västgöta nation
1942 Nils Andrén – Västmanlands-Dala nation
1943 Sven Ersman – Västmanlands-Dala nation
1944 Erik Anners – Västmanlands-Dala nation
1945–1946 Olof Bruun – Kalmar nation
1946 Gösta Rönn – Västgöta nation
1947 Gunnar Arpi – Västmanlands-Dala nation
1948 Knut Medin – Norrlands nation
1949 Lennart Lilja – Uplands nation
1950 Frans–Erik Berglöf – Gästrike-Hälsinge nation
1951 Lars Gröndal – Göteborgs nation
1951–1952 Åke Liljefors – Uplands nation
1952 Carl Reinhold Tersmeden – Göteborgs nation
1952–1953 Hans von Friesen – Gästrike-Hälsinge nation
1953–1954 Leif Carlsson – Göteborgs nation
1954–1955 Håkan Winberg – Norrlands nation
1955–1956 Stig Arne Hedlund – Norrlands nation
1956–1957 Ola Carlsson – Västgöta nation
1957–1958 Bengt Fredriksson – Östgöta nation
1958–1959 Eva Heckscher – Stockholms nation
1959–1960 Allan Eriksson – Norrlands nation
1960–1961 Bryn Widmark – Gästrike-Hälsinge nation
1961–1962 Jan Backman – Västmanlands-Dala nation
1962–1963 Bo Eklöf – Södermanland-Nerikes nation
1963–1964 Lennart Arvedson – Norrlands nation
1964–1965 Lars Ahlmark – Västmanlands-Dala nation
1965–1966 Göran Lennmarker – Västmanlands-Dala nation
1966–1967 Per Jennische – Västgöta nation
1967–1968 Jan Wallin – Uplands nation
1968–1970 Leif Vindevåg – Östgöta nation
1970–1971 Ulric Müllern-Aspegren – Västgöta nation
1971–1972 Per Ledin – Norrlands nation
1972–1973 Mats Ödman – Östgöta nation
1973–1974 Håkan Müntzing – Södermanland-Nerikes nation
1974–1975 Sten Bergström – Smålands nation
1975–1976 Hans Birger Ekström – Södermanland-Nerikes nation
1976–1977 Inger Karlsson – Södermanland-Nerikes nation
1977–1978 Christoffer Hamilton – Norrlands nation
1978–1979 Per Dahl – Södermanland-Nerikes nation
1979–1980 Krister Allard (då Jonsson) – Gotlands nation
1980–1981 Sten Nordin – Stockholms nation
1981–1982 Emil Uddhammar – Östgöta nation
1982–1983 Ulla Hamilton (då Ericson) – Västgöta nation
1983–1984 Michael Lundholm – Östgöta nation
1984–1985 Lars Niklasson – Norrlands nation
1985–1986 Carl-Gustaf Lundin – Uplands nation
1986–1987 Susanne Wallmark (då Lundh) – Västgöta nation
1987–1988 Hans Wallmark – Norrlands nation
1988–1989 Susanne Karlsson Enger (då Enger) – Värmlands nation
1989–1990 Anders Borg – Östgöta nation
1990–1991 Henrik Toremark – Värmlands nation
1991–1992 Johan Andersson – Stockholms nation
1992–1993 Erik Kristow – Norrlands nation
1993–1994 Anna Borg (då Johansson) – Östgöta nation
1994–1995 Fredrik Haage – Stockholms nation
1995–1996 Björn Olsson – Norrlands nation
1996–1997 Eva Strömer (då Danielsson) – Västmanlands-Dala nation
1997–1998 Johan von Zweigbergk – Södermanland-Nerikes nation
1998–1999 Per Selstam – Norrlands nation
1999–2000 Daniel Engberg – Västmanlands-Dala nation
2000–2001 Niclas Thorselius – Stockholms nation
2001–2002 Fredrik Hardt – Smålands nation
2002–2003 Emma Jakoby Icke-studerande
2003–2004 Mikael Haglund – Gästrike-Hälsinge nation
2004–2005 Mathias Persson – Västmanlands-Dala nation
2005–2006 Christopher Lagerqvist – Norrlands nation
2006–2007 Kristin Wisell (då Forsberg) – Värmlands nation
2007–2008 Li Jansson – Västmanlands-Dala nation
2008–2010 Anders Montelius – Västmanlands-Dala nation
2010–2011 Daniel Bergström – Västmanlands-Dala nation
2011–2012 Robert Vickström – Stockholms nation
2012–2013 Alexandra Braf – Södermanland-Nerikes nation
2013–2014 Erik Hårdén – Västmanlands-Dala nation
2014–2015 Christoffer Orméus – Östgöta nation
2015–2016 Balder Jonsson – Västgöta nation
2016 Fredrik Sixtensson – Smålands nation
2016–2017 Stefan Tovesson – Södermanland-Nerikes nation
2017–2018 Pontus Westerholm – Östgöta nation
2018–2019 Arvid Hallén – Smålands nation

2019–2020 Sebastian Holmberg – Västgöta nation
2020–2021 Daniel Åkerman – Stockholms nation

2021–2022 André Popovski – Uplands nation
2022–2023 Alexander Palm – Uplands nation
2023– Pontus Norén – Södermanland-Nerikes nation