Daniel Persson är politisk redaktör och affärsutvecklare på Svenska Nyhetsbyrån. Utöver detta leder han tillsammans med Per Selstam SNB:S skribentskola, som ämnar utbilda unga ledar-, kultur- och frilansskribenter. Persson har även tidigare varit ledarskribent på Svenska Dagbladet och Borås Tidning, och har studerat juridik vid Uppsala Universitet. Persson kommer att tala under parollen ”Rätt och fel i opinionsbildning”.
Efter att Paulina Neuding tvingades lämna återbud gick Daniel Persson med att på kort varsel hoppa in, vilket styrelsen riktar honom ett stort tack för.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer att finnas till försäljning i pausen.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed