Torsdagen den 25:e januari kommer Fredrik Ahlstedt att tala på Föreningen Heimdal om ämnet ”Så Sänker Vi Skatten i Uppsala”.
Fredrik Ahlstedt innehar en mängd uppdrag för Moderaterna, främst vice ordförande för Uppsala kommunstyrelse och ledamot i kommunfullmäktige.

Uppsala står idag inför en mängd problem ifråga om kommunens finanser, organiserad brottslighet, otrygghet, avstannad integration samt försvagad privat och kommunal välfärd. För att åtgärda dessa problem förespråkar Moderaterna  en sund budget med nyckelsatsningar inom jobb, arbete och integration som även skulle möjliggöra en skattesänkning. Hur denna skattesänkning skulle genomföras kommer Fredrik Ahlstedt att förklara under kvällen.
Ärtsoppa kommer att serveras innan föredraget med start 18:30. Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed