Allt kokar till syvende och sist ned till detta: hur tänker författarna att Moderaterna ska undvika att bli tredje största parti 2018?
I tisdags 1/9 skrev föreningens ordförande Balder Jonsson slutreplik i SvD angående den tidigare debattartikeln vi publicerat och som svar till Fria Moderata Studentförbundet.
I sin replik menar Hugo Selling och André Frisk, Fria Moderata Studentförbundet, (29/8) att jag begår ett misstag när jag skriver att Alliansen bör ta hänsyn till den rådande opinionen i invandringsfrågan, i stället för att ”leverera policyförslag och möta de problem som finns” och att jag föreslår att vi ska ”stänga till gränserna för människor som söker en bättre framtid”. Tre policyförslag som möter de problem som finns togs upp i vår artikel: minska antalet beviljade uppehållstillstånd för att förbättra integrationen, språktest som krav för medborgarskap och försörjningskrav för anhöriginvandrare.
Det handlar inte om att stänga gränser utan om att statens övriga verksamhet inte ska haverera på grund av att vi fortsätter med en politik som inte fungerar. Att låta samhället falla sönder är inte att hjälpa dem som kommer hit på flykt undan krig och förföljelse. Inte heller är det att förvalta folkets förtroende.
Politik handlar inte bara om att ha rätt principer, utan också att förverkliga dem i en komplex värld. Det finns inget egenvärde i att gå efter en ideologisk karta som inte tar hänsyn till hur landet ligger. Om vi vill förbättra sakernas tillstånd är det rentav en nödvändighet. Författarna tar inte upp våra förslag till granskning, och inga egna förslag framläggs annat än att det som är förment rätt bör gå före det som är populärt. Men att ta väljarna på allvar är inte populism. Det är demokrati.
Allt kokar till syvende och sist ned till detta: hur tänker författarna att Moderaterna ska undvika att bli tredje största parti 2018? Genom referenser till Gösta Bohmans inställning till löntagarfondernas Sverige? Genom till intet förpliktigande slogans om människors stimulans? Eller genom konkreta politiska förslag som hjälper människor i deras vardag, är förankrat i folkdjupet och förenligt med högerns principer om ett samhälle präglat av trygghet, tillit och frihet?
Som Uppsalastudenter vill vi slutligen påminna Fria Moderata Studentförbundet om att tänka fritt onekligen är stort men att tänka rätt ändå är större.
Balder Jonsson
 
Artikeln kan läsas på SvD Debatt. Den ursprungliga artikeln hittas här.

Categories:

Tags:

Comments are closed