Terminens första talare är Stefan Mikaelsson, talman i  Sametinget.
Torsdag 21 januari startar vi för terminen och låter talmannen i Sametinget tala kring samernas aktuella politiska frågor. Stefan Mikaelsson tillhör partiet Min Geaidnu (Vår väg) och leder som talman arbetet i tingets plenum. Hjärtefrågorna är samernas rättigheter nedanför odlingsgränsen och lappmarksgränsen. Han kommer att tala om politiskt inflytande under rubriken ”Den samiska nationen och den europeiska demokratin”.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20kr för övriga. Fika kommer finnas till försäljning i pausen.
Föreningen Heimdal anordnar varje torsdag föredrag med intressanta talare. Hela vårens program finns här: http://heimdal.nu/?p=2079 och på vår sida Föreningen Heimdal
l7tacm7bueer1lltoret

Tags:

Comments are closed