edmund burke

Föreningen Heimdal kan stolt presentera fortsättningen på den studiecirkel i konservatism som leds av föreningens medlem Simon O. Pettersson. Denna gång fokuserar vi på Edmund Burke.
”När man närmar sig ämnet konservatism kan man inte undgå Edmund Burke (1729-1797). Ingen förknippas så starkt med detta begrepp som han, ofta kallas han ”konservatismens fader.” Reflections on the Revolution in France (1790) tillhör på ett självklart sätt konservatismens grundtexter. Ändå använde han aldrig begreppet själv; det kom först i svang under den franska kontrarevolutionen. Vidare har hans texter sällan en systematisk form utan består mer av inlägg i dagspolitiska frågor (förvisso alltid med en vidare utblick). Den som bekantar sig med hela Burkes oeuvre finner också åsikter som inte omedelbart förknippas med konservatismen (men som självklart kan rymmas där), t.ex. var han tidigt för de amerikanska koloniernas självständighet. Också liberaler har försökt göra anspråk på honom. Alldeles oavsett vad man anser, är och förblir han en odödlig klassiker på grund av sin klara blick och högt utvecklade stilkonst. Vi läser ur Reflections dessa två avsnitt:
http://www.bartleby.com/24/3/3.html
http://www.bartleby.com/24/3/4.html
För att bredda förståelsen av Burke läser vi också ur två tidiga verk. A Vindication of Natural Society, en politisk satir över Bolingbroke:
http://oll.libertyfund.org/titles/850
Samt ett mycket kort avsnitt ur hans estetiska verk On the Sublime and Beautiful:
http://www.bartleby.com/24/2/327.html
Studiecirkelledare är Simon O. Pettersson. Man behöver inte ha deltagit tidigare eller vara medlem i Heimdal för att deltaga. Vid eventuella frågor skicka ett e-brev till s.o.pettersson@gmail.com.

Categories:

Tags:

Comments are closed