”Tage Lindbom och René Guénon”

 
Studiecirkeln i konservatism och annan relevan politiskt teori fortsätter nu med ett säreget kapitel i den svenska konservatismens historia: 
Tage Lindbom 1909-2001. Tage Lindbom, som från början var en ledande socialdemokrat och chef för Arbetarörelsens arkiv, kom genom ett religiöst uppvaknade, att vända sig emot socialismen. Denna omprövning slutade med att han blev en lärjunge till sufimästaren Fritjof Schoun och dennes variant av den traditionella skolan. Färgad av detta utlade Lindbom i ett omfångsrikt författarskap den västerländska idéhistorien som en strid emellan Gudsriket och Människoriket. 

Vi läser tre texter ur ”Otidsensliga betraktelser”, samt ett utdrag ur René Guénons, en tidigare traditionalist, La crise du monde moderne, i Kurt Almqvist översättning. 

Studiecirkelledare är Simon O. Pettersson. Denna träff är helt fristående och man behöver alltså inte ha varit med vid föregående tillfälle.
Studiecirkeln äger rum i föreningslokalen på S:t Larsgatan 10 och börjar kl. 14.00 söndagen den 19 oktober.
Vid intresse går texterna att få tag i via föreningens facebook-arrangemang. Annars kan man höra av sig till någon i styrelsen eller Simon O. Pettersson själv för att få tag i texterna.

Categories:

Tags:

Comments are closed