133:e verksamhetsåret

Styrelsepresentation

Ordförande

Pontus Norén

Södermanlands-Nerikes nation

ordforande@heimdal.nu

Vice ordförande & skattmästare

Jacob Rosén

Stockholms nation

skattmastare@heimdal.nu

Programsekreterare

Hannes Ytterberg

Västmanlands-Dala nation

programsekreterare@heimdal.nu

Klubbmästare

Andrew Söderhäll

Östgöta nation

klubbmastare@heimdal.nu

Informationssekretare

Linn Carlman

Södermanlands-Nerikes nation

info@heimdal.nu

Medlemssekreterare

Viktoria Lautmann

medlemssekreterare@heimdal.nu

Södermanlands-Nerikes nation

Politisk sekreterare

Henric Colliander

Östgöta nation

Redaktör

Daniel Nilsson Ahlström

Stockholms nation

redaktor@heimdal.nu

Konsult

Alexander Palm

Uplands nation