Torsdagen den 11:e januari kommer Göran Adamson att tala på Föreningen Heimdal under rubriken ”Svensk Mångfaldspolitik”.
Göran Adamson arbetar som lektor Avdelningen för socialpedagogik och sociologi på Högskolan Väst i Trollhättan. År 2014 gav han ut boken ”Svensk Mångfaldspolitik – En kritik från vänster”. Boken kritiserar mångfaldspolitik i stort som oförenligt med en verkligt progressiv politik, men fokuserar främst på den akademiska sfären. Särskild diskuteras de konsekvenser som den statliga utredningen ”Mångfald i Högskolan” från år 2000 gav. Där förespråkades en implementering av handlingsplaner för att lärosätena skulle spegla vad man ansåg vara det mångkulturella Sverige, men som har anklagats ha lett till en onödig politisering av det akademiska yrkeslivet.
Efter föredraget kommer det att finnas fika till försäljning, och därefter kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Inträde är gratis för föreningens medlemmar och kostar 20 kr för övriga.
Föreningen anordnar varje vecka föredrag med intressanta talare.
Varmt välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed