17/1 – Fredrik Haage – “Sverige till 2020 – höger eller vänster om?”
24/1 – Fredrik Leijerstam – “Elbils(r)evolutionen – både miljöpolitik och säkerhetspolitik.”
31/1 – Paula Bieler – “Förutsättningar för ett svenskt konservativt block.”
7/2 – Thomas Gür – “Varför svensk borgerlighet varit så usel på migrationspolitik.”
14/2 – Fredrik Segerfeldt – “Den svarte mannens börda: Nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri.”
21/2 – Anders Hultgård – “Midgård brinner – Ragnarök i religionshistorisk belysning.”
28/2 – Bo Gräslund – “Beowulfkvädet: Den nordiska bakgrunden.”
7/3 – Magnus Lundberg – “Den palmarianska kyrkan och andra katolska utbrytarsekter.”
14/3 – Markus Lagerqvist – “Regeringsbildningen 2018-2019 , sedd från första parkett.”
21/3 – Amanda Wollstad – “Sörjd av ingen, saknad av få – tio år utan arvsskatt.”
28/3 – Axel Östling – ”Geopolitikens begynnelse: En svensk pionjär.”
4/4 – Göran Lennmarker – ”Geopolitik i omvandling – Kina, USA och en ny världsordning.”
11/4 –Ilan Sadé – ”The Empire Strikes Back – Tankar om deltagande demokrati, medborgarskap, nationers betydelse och problemet med dagens EU.”
18/4 – Marie Linder – ”Den svenska modellen – bortanför höger och vänster.”
25/4 – Hans Helander – “Om den första kompletta översättningen av Johannes Magnus HISTORIA DE OMNIBUS
GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS.”
2/5 – Patrik Strömer – ”EU och det svenska snuset – Om exportförbudet för svenskt snus i EU och svensk tobakspolitik.”
9/5 – Eva Edwardsson – ”I skärningspunkten mellan juridik och politik.”
16/5 – Blanche Jarn – “Om folkhälsoförmynderi i Sverige.”
23/5 – Karin Pihl – “Så kan liberalismen räddas.”

Tags:

Comments are closed